Fagnettstedet for SMB-sektoren

Prosess 73

11 tiltak for gründere og selvstendig næringsdrivende

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Nylig leverte mange stortingsrepresentanter fra Venstre 11 forslag til hvordan vi kan få et mer rettferdig skattesystem for gründere og selvstendig næringsdrivende.

 
Dette er mange tiltak som Bedriftsforbundet stiller seg bak og har jobbet for over en lengre periode. Nå håper vi de andre partiene stiller seg bak forslagene og vedtar politikk som gjør det enklere å starte eller drive bedrift i Norge.
 

Her er forslagene fra Venstre:

 1. Innfør et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
 2. Få en reell likebehandling av selvstendig næringsdrivende sine muligheter for pensjonssparing.
 3. Utvid ordningen med statlig bidrag til AFP til også å gjelde for EPF og selvstendig næringsdrivende.
 4. Endre regelen om forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende, slik at de betaler etterskuddsvis i likhet med arbeidstakere og bedrifter.
 5. Innfør en investeringsfondordning for enkeltpersonforetak i likhet med den svenske ekspansjonsfondmodellen.
 6. Innfør fritak for arbeidsgiveravgiften i inntil tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.
 7. Innfør en tidsbegrenset rabatt i formueskatt for gründere ved børsintroduksjon.
 8. Gjør endringer i beskatningstidspunktet av ansatteoppsjoner.
 9. Utvid ordningen med skattefri etter- og videreutdanningen til også å gjelde enkeltpersonforetak.
 10. Gjeninnfør ordningen med tilskudd til ulønnet forskningsinnsats.
 11. Innfør en innovasjonsbørs i tråd med regjeringsplattformens formuleringer.

 

Venstre mot urettferdighet

Bedriftsforbundet er svært fornøyd med at Venstre tar opp denne saken på Stortinget og krever bedre skattemessig likebehandling av gründere og enkelpersonforetak.
I 2014 vedtok et bredt flertall på Stortinget å; «foreta en gjennom- gang av enkeltpersonforetaks rammevilkår som skattemessige betingelser, sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital og det offentlige virke- middelapparatets innretning og innsats, med sikte på å senere fremme konkrete forslag til forbedringer.»
–  I likhet med Venstre ønsker Bedriftsforbundet en utredning av de skattemessig betingelsene og sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Det er en forskjellsbehandling mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som oppleves som svært urettferdig og kan fungere som et hinder til å at flere våger å starte for seg selv. Her må regjeringen følge opp Stortingets vedtak og utrede forslagene fra Venstre, sier adm.dir. Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet
Her kan du lese Venstre sitt forslag til Stortinget: dok8-201617-079s[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]