Analyse 156

Vi vil senke aksjekapital kravet til 1 krone

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet stiller seg bak det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget sin rapport hvor det foreslås å senke kravet til aksjekapital med 29 999 kroner. I Dagens Næringsliv fikk vi derimot sterk motbør fra Økokrim som fryktet at det seriøse stempelet for AS ville forsvinne.

 
«Vi mener at gründere i startfasen lettere skal få mulighet til å bli AS og få tilgang på de rettigheten det medfører hvis de ønsker. Som ansatt i eget aksjeselskap har man rettigheter i forhold til Nav som enhver annen ansatt i motsetning til om man er gründer i enkeltmannsforetak. Dette er en risiko mange undervurderer, sier Olaf Thommesen.
 

Mange spennende forslag fra aksjelovutvalget

Selv om 1 krone aksjekapital var det mest radikale forslaget fra utvalget, presenterte de mange andre forslag som ville komme våre medlemsbedrifter til gode. Bedriftsforbundet er også veldig fornøyd med at det foreslås en reduksjon i oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon til fem år, at en rekke særattestasjoner forsvinner og at reglene om avtaler som selskapene inngår med sine eiere eller styremedlemmer forenkles.
– Dette er forenklingstiltak som våre medlemmer vil merke på bunnlinjen og som tar oss i en riktig retning når det gjelder regjeringens ambisjon om å forenkle lovpålagte oppgaver med 15 milliarder kroner, sier Thommessen.
 

Oppsummering av utvalgets forslag

  • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.
  • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
  • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
  • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
  • Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
  • Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
  • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer.

 
I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.
Arbeidet med å forenkle aksjelovgivningen ble ledet av Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI. Bedriftsforbundet har også kommet med innspill til dette utvalget ved at vi har sittet i referansegruppen deres.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]